Professionele groei

Professionele groei vormt de kern van een succesvolle en bevredigende loopbaan. In een steeds veranderende arbeidsmarkt is het streven naar continue ontwikkeling en vooruitgang van cruciaal belang. Professionele groei omvat niet alleen het vergaren van nieuwe vaardigheden en kennis, maar ook het verkennen van nieuwe kansen, het aannemen van uitdagingen en het aanscherpen van bestaande competenties. Het is een dynamisch proces waarbij individuen streven naar zelfverbetering en het versterken van hun positie binnen hun vakgebied. Door bewust te investeren in professionele groei, kunnen we niet alleen onze carrièrevooruitzichten verbeteren, maar ook een diepere voldoening en betekenis in ons werk vinden. Laten we samen de reis van professionele groei aangaan, waarin we streven naar voortdurende verbetering, innovatie en het verwezenlijken van onze professionele doelen.

01

Professionele groei

Individu

Wil jij een duurzame verankering in jouw leertraject?

Heb je nood aan persoonlijke aandacht i.f.v. jouw professionele doelen?

 

Aanbod:

We bieden coaching aan i.f.v. individuele leerprocessen en/of supervisie i.f.v. een individuele leervraag, life of online. 

 

Kostprijs:

€60 per uur, het eerste (afstemmings)gesprek van 30’ wordt jou gratis aangeboden.

02

Professionele groei

Opleidingstraject 2024-2025

gedrag voorleven en afgestemd aanleren

We horen het in de media: de cognitieve resultaten in het onderwijs moeten omhoog. Tegelijkertijd spiegelen kinderen en jongeren de sociaal–emotionele problemen waarmee onze multiculturele en complexe samenleving kampt. Het onderwijs schreeuwt om hulp en ondersteuning bij de uitdaging om dit signaalgedrag beter te begrijpen, te reguleren.


Het kan anders… met meer impact, met meer voldoening.

Daarom bieden we dit traject aan na 10 jaar exploreren en bijsturen in de praktijk, door en dankzij alle kinderen en begeleiders waarmee we al mochten samenwerken.


In dit traject stimuleren we het samengaan van persoonlijke en professionele groei.

Zo ontdek ook jij hoe je op een doorleefde, authentieke en afgestemde manier

sociaal-emotionele groei kan begeleiden.

VOOR WIE? 

We richten ons met dit traject vooral op het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling in het (buitengewoon) basisonderwijs.


We denken daarbij aan:

 • een klasleraar, ambulante leerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider
 • een leerondersteuner, coördinator vanuit een leersteuncentrum, directie
 • een CLB-medewerker
 • een (psycho)therapeut, orthopedagoog en ander paramedisch personeel verbonden aan een school


Werk je niet in het onderwijs en ben je psychotherapeut voor kinderen, een kindercoach, een begeleider in een voorziening, een therapeut in een revalidatiecentrum, …? Aarzel niet om ons te contacteren want ook voor jou kan dit traject heel inspirerend zijn.


NA DIT TRAJECT HEB JIJ:

 • Een praktijkgerichte houvast om met meer daadkracht en draagkracht een onderbouwde gedragsvisie voor te leven, aan te leren en te ondersteunen.
 • Theoretische kaders, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, die helderheid geven zodat jij gedrag beter kan begrijpen (zowel dat van jezelf als dat van de ander) en die je kan implementeren in jouw organisatie.
 • Praktijkgerichte voorbeelden vanuit een methodiek, een strategie, waardoor jij jouw aanbod en interactie kan afstemmen en uitwerken in functie van de behoeften van de doelgroep waarmee je werkt.
 • Duidelijke ontwikkelingslijnen om de sociaal-emotionele ontwikkeling op een afgestemde manier en met een helder doel te begeleiden.
 • De mogelijkheid om, op het einde van het traject, een praktijkboek aan te kopen dat jou helpt om het gedachtegoed verder te integreren in jezelf, in jouw organisatie en bij kinderen.
 • 60 uur opleiding gehad en daarbovenop minstens 30 uur tijd vrijgemaakt om zelfsturend voortaken te verwerken en de transfer naar eigen praktijkervaring te leggen.


STRATEGIE EN OPBOUW

 • We vertalen theorie naar praktijk door het denken, voelen én handelen te integreren.
 • Dankzij de belevingsgerichte aanpak tijdens de live sessies en de integratie van persoonlijke en professionele groei blijft jouw betrokkenheid hoog en ga je echt aan de slag met jouw nieuwe inzichten.
 • We bieden maandelijks een vormingsdag aan die we verrijken met tussentijdse opdrachten met transfer naar jouw persoonlijke én professionele groei. Op die manier word je uitgenodigd om de inhouden te trainen en nog meer praktijkervaringen op te doen.
 • We verbinden de voorkennis aan nieuwe, opgebouwde vaardigheden, kennis, inzichten en attitudes.
 • We bieden de mogelijkheid tot online coaching of supervisie:
  • bij specifieke hulpvragen, ondersteuningsbehoeften en/of het geven van feedback
  • wanneer basiskennis rond verbredende en gekoppelde referentiekaders nodig is.
 • We brengen praktijkgerichte tools aan vanuit ‘een methodiek’ om gedrag voor te leven, aan te leren. Het is geenszins de bedoeling om een inhoudelijke methode te promoten.
 • We werken met 4 modules verspreid over 10 opleidingsdagen. In iedere module vind je kaders en praktische inspiratie die je kan integreren zowel bij jezelf, in jouw team (bij jouw collega’s in de organisatie) als bij kinderen, jongeren in een (klas)groep.


MODULES

MODULE 1 - TOTALITEIT

BEGELEIDING

Na deze module heb je zicht op de binnen- en buitenkantbenadering die zelfbeeldversterkend werkt en waarbij we doorstroming in (na)denken, voelen en handelen nastreven.

Je hebt jouw sensitieve en responsieve grondhouding om gedrag voor te leven en aan te leren, verdiept. Daarnaast ken je de kapstokken, de begeleidingsinterventies, waarmee je nieuw gedrag kan aanleren.

‘Afgestemd opvoeden en onderwijzen’ krijgt draagkracht vanuit een veilig pedagogisch en didactisch basisklimaat.

Na deze module zal je dit kunnen koppelen aan het afstemmen vanuit de interactiedriehoek, het hanteren van het tolerantievenster en het verhogen van veerkracht.

MODULE 2 - OPMERKEN

Op het einde van deze module ben je gegroeid in jouw kwalitatieve interactie en verrijkt met verschillende soorten vragen om kinderen tot eigen antwoorden te brengen. Je kan ook bij je team of in jouw organisatie, via de kracht van het vragen stellen, een ruimere beeldvorming opbouwen in functie van een gedragen reactiebeleid.

Je hebt ontdekt dat opmerken veel meer omvat dan datgene dat we denken en hebt geleerd hoe dit te trainen bij kinderen.

Om leerinhouden op te nemen, te verwerken en weer te geven in wisselende en complexe contexten is waarneming dé basis om betekenis te geven aan die inhouden. Na deze module begrijp je beter hoe perceptie en perspectieven over de werkelijkheid onze waarneming kleuren. Je hebt ontdekt dat in elk gedrag nog steeds een kwaliteit zit die we leren opmerken en niet onderdrukken.

MODULE 3 - VOELEN

Je kan waarnemen en gewaarwording verduidelijken vanuit externe en interne zintuigen die ons gedrag sturen. Na deze module ben je jou nog bewuster van jouw emoties, gevoelens en behoeften en die van het kind.

Je begrijpt het verschil tussen lichamelijke gewaarwordingen (emoties, energieën) die het gedrag leiden en de gevoelens en gedachten die gedragspatronen doen ontstaan of bevestigen. Er wordt taal gegeven aan emoties, gevoelens en behoeften en je hebt voldoende inspiratie om deze waardevolle inhoud met kinderen te oefenen. In deze module is er een aanzet om betekenis te geven aan de rollen en de beleving van de sociale wereld.

MODULE 4 - NADENKEN EN DOEN

Door in te zetten op sterke persoonskenmerken, motivatie en wilskracht werken we in deze module aan autonomie, verbinding vanuit zichzelf, met de ander en de grotere context.

We werken competentiegericht.

Het congruente samenspel tussen emotieregulering, sociale regulering én cognitieve regulering is je duidelijk geworden en je hebt een unieke kijk op talentgericht steunen, sturen, stimuleren.

Hierdoor heb je geleerd om nog beter na te denken over oplossingen vanuit de behoeften achter het gedrag, herstelgericht werken in functie van de relatie en dilemmagericht werken in functie van het behouden van de veerkracht.

Je kan patronen doorbreken door nieuw gedrag aan te leren en je kiest en handelt i.f.v. het effect dat je wil bereiken. Je hebt inspiratie hoe je, samen met kinderen, aan hun zelfcontrole kan werken.

Je begrijpt het gedrag bij de keuze van een rol in de sociale wereld en je hebt zicht op een afgestemde taal en activiteiten om dit doelgericht aan kinderen aan te leren.

Afstemming

Aan de start van jouw traject bepalen we samen jouw behoeften en gewenste resultaten.

Ook tijdens het traject checken we dit regelmatig zodat je duidelijk weet waar je staat en welke stappen je nog kan zetten om jouw doelen te bereiken.

Wie?

De begeleiding wordt verzorgd door Sofie Rogge en Mieke Hagenaars.


Sofie Rogge:

 • Psychotherapeutische begeleiding: individueel en met klasgroepen buitengewoon onderwijs type 3.
 • Banaba buitengewoon onderwijs.
 • 4-jarige integratieve psychotherapeutische opleiding (AIHP).
 • Jaaropleiding: bijzondere opleiding in de kinder- en jeugdpsychotherapeutische theorie en technieken (AIHP), Reis door het lichaam, Colours of our heart.
 • Postgraduaat client-centered spelcounseling (opleidingsjaar 1).
 • Master in NLP.
 • Trainer @Congruent.


Mieke Hagenaars:

 • Ervaring vanuit pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs en psychotherapeutische ondersteuning individueel en met klasgroepen buitengewoon basisonderwijs type 3, type 9.
 • Banaba zorgverbreding en Banaba autisme.
 • 4-jarige integratieve psychotherapeutische opleiding (E.A. en hogeschool VIVES).
 • Opleiding integratieve supervisor, IV coach.
 • Jaaropleidingen; kindertherapie, creatieve therapie, rouw en verliesbegeleiding, trauma begeleiding.
 • Intervisie, supervisie, coaching met beleidscoördinatoren.
 • Vrijwilliger psychotherapeut TEJO (therapie voor jongeren).
 • Vrijwilliger @Congruent.

PRAKTISCH EN INVESTERING

Wat krijg je in het traject?

 • 10 maanden begeleiding via een maandelijkse live opleidingsdag
 • met extra mogelijkheid tot:
  • een praktijkboek waarmee je alles verder kan uitwerken en integreren binnen jouw leef- en werkcontext
  • tweemaandelijks een coachingsessie waarin we jouw vragen beantwoorden en jouw casus(sen) bespreken

Timing van het traject

We starten in september 2024 en eindigen het traject in juni 2025.

Prijs van het traject

Wie als individu inschrijft voor 12 juli 2024 krijgt een mooie korting van €150.


Omdat we jou ten volle willen ondersteunen bij de implementatie van het gedachtegoed in jouw organisatie, stimuleren we dat je het traject samen met een collega volgt.

De 2de deelnemer van eenzelfde organisatie betaalt €1500 i.p.v. €1850.

De 3de deelnemer van eenzelfde organisatie mag GRATIS deelnemen.

Schrijven jullie met 2 of 3 deelnemers in voor 12 juli 2024, dan krijgen jullie er nog een korting van €350 bovenop.

Jullie betalen dan €3000 (voor 2 of 3 deelnemers), met gratis één praktijkboek en 5 coachingsessies per organisatie.


Heb je vragen over de opleidingskosten? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ook een betalingsspreiding behoort tot de opties.


De prijs van het traject is inclusief hand-outs, kleurenprint van de gebruikte kaders, koffie/thee/ water met versnaperingen en exclusief lunch.

Planning

 • 15 augustus - 15 september 2024: afstemmingsgesprek online
 • Donderdag 26 september 2024: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 24 oktober 2024: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 21 november 2024: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 12 december 2024: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 16 januari 2025: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 20 februari 2025: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 20 maart 2025: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 24 april 2025: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 22 mei 2025: 9.30 u. – 16.30u.
 • Donderdag 12 juni 2025: 9.30 u. – 16.30u.

Locatie

Kasteel Hallehof

Kasteeldreef 55

2980 Zoersel

Inschrijving en bijkomende vragen

info@congruent-levensboom.be

Sofie Rogge +32475 222 616

Mieke Hagenaars +32486 98 62 75


We ronden de inschrijvingen voor dit traject definitief af op donderdag 6 september 2024.